STILL LIFE    
     
Натюрморт с рыбами - Still Life with Fish Холодный Натюрморт - Cold Still Life Яркий Натюрморт - Bright Still Life
     
Три сосуда - Three vessels Груши - Pears Натюрморт с рыбой - Still Life with Fish
     
Посуда - Glassware Прозрачный натюрморт - Transparent still life